ModeloSelloModoVoltiosFaseAmperiosHPHzLbsKg
M72SencilloAuto11513.13/1060104
N72SencilloNo auto11513.13/1060104
BN72SencilloNo auto11513.13/1060104