ModeloSelloModoVoltiosFaseAmperiosHPHzLbsKg
MX292SencilloAuto115115.01/26012355
NX292SencilloNo auto115115.01/26011853
BAX292SencilloNo auto57532.41/26012154
DX293SencilloAuto230110.216012355
EX293SencilloNo auto230110.216011853
HX293SencilloAuto200112.016012355
IX293SencilloNo auto200112.016012154
FX293SencilloNo auto23037.616012154
JX293SencilloNo auto20038.216012154
GX293SencilloNo auto46034.016012154
BAX293SencilloNo auto57533.316012154
DX294SencilloAuto230113.71-1/26012858
EX294SencilloNo auto230113.71-1/26012154
HX294SencilloAuto200117.81-1/26012858
IX294SencilloNo auto200117.81-1/26012154
FX294SencilloNo auto23039.51-1/26012154
JX294SencilloNo auto200310.81-1/26012154
GX294SencilloNo auto46034.81-1/26012154
BAX294SencilloNo auto57533.81-1/26012154
DX295SencilloAuto230117.126012858
EX295SencilloNo auto230117.126012154
HX295SencilloAuto200120.526012858
IX295SencilloNo auto200120.526012154
FX295SencilloNo auto230312.226012154
JX295SencilloNo auto200314.326012154
GX295SencilloNo auto46036.126012154
BAX295SencilloNo auto57534.926012154