ModeloSelloModoVoltiosFaseAmperiosHPHz
371-0002SencilloNo auto11519.71/360
371-0004SencilloNo auto23014.81/360
372-0002SencilloNo auto11516.01/360
372-0004SencilloNo auto23013.21/360
373-0002SencilloNo auto11518.50.460
373-0004SencilloNo auto23014.30.460