ModeloSelloModoVoltiosFaseAmperiosHPHzLbsKg
E611DobleNo auto23016.9160245111
J611DobleNo auto20034.8160245111
F611DobleNo auto23034.2160245111
BA611DobleNo auto57531.7160245111
G611DobleNo auto46032.1160245111
E621DobleNo auto23018.91-1/260245111
J621DobleNo auto20035.91-1/260245111
F621DobleNo auto23035.11-1/260245111
F661DobleNo auto230322.07-1/260245111
G621DobleNo auto46032.61-1/260245111
BA621DobleNo auto57532.01-1/260245111
E631DobleNo auto230114.5260245111
J631DobleNo auto20037.8260245111
F631DobleNo auto23036.8260245111
G631DobleNo auto46033.4260245111
BA631DobleNo auto57532.7260245111
E641DobleNo auto230117.0360245111
F641DobleNo auto23039.6360245111
J641DobleNo auto200311.0360245111
G641DobleNo auto46034.8360245111
BA641DobleNo auto57533.9360245111
E651DobleNo auto230128.0560245111
J651DobleNo auto200317.5560245111
F651DobleNo auto230315.2560245111
G651DobleNo auto46037.6560245111
BA651DobleNo auto57536.1560245111
J661DobleNo auto200325.37-1/260245111
F661DobleNo auto230322.07-1/260245111
G661DobleNo auto460311.07-1/260245111
BA661DobleNo auto57539.07-1/260245111