ModeloSelloModoVoltiosFaseAmperiosHPHzLbsKg
M73SencilloAuto11515.51/36012.55.6
M53SencilloAuto11519.71/3604420
M98SencilloAuto11519.41/2605726