ModeloSelloModoVoltiosFaseAmperiosHPHzLbsKg
WM49SencilloAuto11513.81/4602913
M53SencilloAuto11519.71/3604420
M98SencilloAuto11519.41/2605726