ModeloSelloModoVoltiosFaseAmperiosHPHzLbsKg
E4290DobleNo auto23019.016010045
I4290DobleNo auto200110.816010045
J4290DobleNo auto20037.316010045
F4290DobleNo auto23036.516010045
G4290DobleNo auto46033.316010045
BA4290DobleNo auto5753.16010045
E42941DobleNo auto230114.526010246
I4291DobleNo auto200117.526010246
J4291DobleNo auto200311.426010246
F4291DobleNo auto230310.026010246
G4291DobleNo auto46035.026010246
BA4291DobleNo auto5753.26010246